شماره‌های پیشین نشریه

باستحضار پژوهشگران و متخصصان حوزه خانواده و ازدواج می رساند که فصلنامه مطالعات اسلامی - ایرانی  خانواده بر اساس مصوبه "دوازدهمین جلسه کمسیون بررسی تعیین اعتبار نشریات حوزه علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد اسلامی"  مورخ 1399/4/4 به شماره 23935//ص/99 مورد تایید قرار گرفت و سامانه فصلنامه از مورخ 1399/10/01 آماده دریافت مقالات پژوهشگران محترم خواهد شد.

 

به استحضار پژوهشگران گرامی می رساند

خوشبختانه در راستای ارتقای جایگاه فصلنامه  مطالعات اسلامی ایرانی خانواده  موفق به اخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره 88815  مورخ 23/06/1400 گردیده است. از پژوهشگران گرامی دعوت به عمل می آید جهت انتشار یافته های پژوهشی خود بر اساس محورهای فصلنامه به سایت مجله با آدرس:    http://iifsj.iausdj.ac.ir مراجعه فرمایند.