تعداد مقالات: 4

1. نقش سبک زندگی خانواده اسلامی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

ایمان زاغیان؛ حسن زارعی محمود آبادی


2. تأثیر آموزش حل مسئله خانواده محور بر بهزیستی ذهنی زنان نابارو

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

کیوان کاکابرایی؛ ندا حیدریان


3. مقایسه اثربخشی خانواده درمانی بوئنی و درمان مبتنی بر تعهد و پذیرش (ACT) بر تمایزیافتگی مادران دارای تک‌فرزند

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 27 مهر 1400

فرحناز کرانیان؛ مختار عارفی؛ حسن امیری


شماره‌های پیشین نشریه