اخذ مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

اخذ مجوز انتشار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

به استحضار پژوهشگران گرامی می رساند

خوشبختانه فصلنامه  مطالعات اسلامی ایرانی خانواده  موفق به اخذ پروانه انتشار از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی  به شماره 88815  مورخ 23/06/1400 گردیده است. از پژوهشگران گرامی دعوت به عمل می آید جهت انتشار یافته های پژوهشی خود بر اساس محورهای فصلنامه به سایت مجله با آدرس:    http://iifsj.iausdj.ac.ir مراجعه فرمایند.